یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (دوره پانزده، شماره چهارم، زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 48) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (دوره پانزده، شماره سوم، پاییز 9-1400 - شماره پیاپی : 47) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (دوره پانزده، شماره دوم، تابستان 6-1400 - شماره پیاپی : 46) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (دوره پانزده، شماره اول، بهار 3-1400 - شماره پیاپی : 45) - 7 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (دوره چهارده، شماره چهارم، زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 44) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (دوره چهاردهم، شماره سوم، پاییز 10-1399 - شماره پیاپی : 43) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (دوره چهاردهم، شماره دوم، تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 42) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (دوره چهاردهم، شماره اول (ویژه نامه کووید 19 و سلامت روانی) 4-1399 - شماره پیاپی : 41) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (دوره سیزدهم، شماره چهارم 12-1398 - شماره پیاپی : 40) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (دوره سیزدهم، شماره سوم 10-1398 - شماره پیاپی : 39) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (دوره سیزدهم، شماره دوم 6-1398 - شماره پیاپی : 38) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (شماره سیزدهم، دوره اول 3-1398 - شماره پیاپی : 37) - 7 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (دوره دوازدهم، شماره چهار 12-1397 - شماره پیاپی : 36) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (دوره دوازدهم، شماره سوم 9-1397 - شماره پیاپی : 35) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (دوره دوازدهم، شماره دوم 6-1397 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (دوره دوازدهم، شماره اول 3-1397 - شماره پیاپی : 33) - 7 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (زمستان 1396، دوره 11، شماره 4 12-1396 - شماره پیاپی : 32) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (پاییز 1396، دوره 11، شماره 3 9-1396 - شماره پیاپی : 31) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (تابستان1396، دوره 11، شماره 2 6-1396 - شماره پیاپی : 30) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (دوره یازدهم، شماره اول، بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 29) - 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (دوره دهم، شماره چهارم، زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (دوره دهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۵ 9-1395 - شماره پیاپی : 27) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (دوره 10، شماره 2 4-1395 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (دوره 10، شماره 1 4-1395 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (12-1394 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (9-1394 - شماره پیاپی : 23) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (3-1394 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (3-1394 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (12-1393 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (9-1393 - شماره پیاپی : 19) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (6-1393 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (3-1393 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (12-1392 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (7-1392 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (6-1392 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (3-1392 - شماره پیاپی : 13) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (12-1391 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (9-1391 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (6-1391 - شماره پیاپی : 10) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (3-1391 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (12-1390 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (6-1390 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (12-1389 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (6-1389 - شماره پیاپی : 5) - 7 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (12-1388 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (9-1388 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (3-1388 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (12-1387 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb